rolikli rulman

  • Automotive Inch Tapered Roller Bearings

    Awtoulag dýuýmynda rolikli podşipnikler

    Ruletkanyň togalanýan elementi has pes rolikli, içki tegelek rulonly konus rolikli rolikli.Okuň podşipnikinde birmeňzeş nokada çenli uzaldylan, rulonly podşipnikler korpusyň korpusyna degişlidir, kompaniýamyz müşderiniň aýratyn talaplaryna we dizaýn önümçiligine, ölçeg ulgamynyň ululygyny we standart däl podşipnikleri üpjün edip biler.
    Tapylan rolikli rulmanlar ýokary ýüküň aşagynda bir ugur bolup biler, pes we orta tizlikli radial we eksenel amaly, aşakdaky podşipnikleri hödürläp bileris: bir hatar, goşa hatar, dört sütün görnüşi.