Önüm habarlary

 • Parameters of bearing selection

  Rulman saýlamagyň parametrleri

  Rugsat berilýän podşipnik gurnama giňişligi Maksatly enjamlara podşipnik gurmak üçin, rulonyň we oňa ýanaşyk bölekleriň rugsat berilýän ýeri adatça çäklidir, şonuň üçin rulmanyň görnüşi we ululygy şeýle çäklerde saýlanmalydyr.Köp halatlarda miliň diametri ...
  Koprak oka
 • Seven tips for proper bearing maintenance

  Rulmanlary dogry saklamak üçin ýedi maslahat

  Rulmanlar, enjamyň çyzgysyny we aýlaw hereketlerini saklamaga kömek edýän möhüm mehaniki komponentlerdir we uzak işleýiş möhletini üpjün etmek üçin olaryň dogry saklanmagy möhümdir.1. Seresaplylyk bilen tutuň Aýaklar çalt zaýalanmak üçin näzikdir ...
  Koprak oka
 • Development and Application of Automobile Bearings

  Awtoulag podşipniklerini ösdürmek we ulanmak

  Gadymy müsürliler piramidalary guraly bäri podşipnikler bar.Tigirli rulmanyň aňyrsyndaky düşünje ýönekeý: zatlar süýşürilenden has gowy aýlanýar.Haçan-da zatlar süýşende, olaryň arasyndaky sürtülme olary haýalladýar.Iki ýüz biri-biriniň üstünden aýlanyp bilýän bolsa, fr ...
  Koprak oka