tigirli rulman

 • HIGH PRECISION WHEEL HUB BEARING AUTOMOTIVE FRONT BEARING DAC40740042

  DAC40740042 BARADA AWTOMOTIW ÖONÜNI ALYAN I HIGH ýokary karar

  Adaty awtoulag tigirli podşipnikler, iki sany rulonly podşipniklerden ýa-da top podşipniklerinden durýar.Rulmanlary gurnamak, ýaglamak, möhürlemek we arassalamak sazlamalary awtoulag önümçiliginde amala aşyrylýar.

 • AUTOMOTIVE WHEEL HUB SHAFT BEARING 54KWH02

  54KWH02 AWTOMOTIVE WHEEL HUB SHAFT

  Tigir konsentratorynyň esasy wezipesi ýük götermek we konsentratoryň aýlanmagy üçin takyk görkezme bermekdir.Radial ýüküň hem, eksenel ýüküňem göterip bilýän örän möhüm bölegi.Awtoulag tigir merkezi üçin adaty rulman, iki sany konusly rulonly rulondan ybarat.Oýunlary gurnamak, ýaglamak, möhürlemek we sazlamak bularyň hemmesi awtoulag önümçilik liniýasynda ýerine ýetirilýär.

 • Wheel Bearing (DAC Series Double-row Angular Contact Bearing )

  Tigirli podşipnik (DAC seriýaly goşa hatar burç aragatnaşygy)

  Awtoulag tigirleri, aýratyn ulanylyş şertleri sebäpli ýokary ygtybarlylyk we uzak ömür bolmaly

  Uly ýük reýtingi we uly pursat berkligi: podşipnikler goşa hatar burçly kontakt topydyr .Bu uly kontakt burçy we radial bolmagy üçin niýetlenendir, eksenel arassalamak gowy sazlandy.Şonuň üçin burçda ýa-da bükülende tigiriň üstünde goýlan pursatlara doly çydamlydyr.

  Compokary ykjamlyk we has ýokary möhürlemek: Boşluk ýaly böleklere zerurlyk ýok, şeýlelik bilen eksenel giňişlige bolan zerurlygy azaldýar.Şonuň üçin gaty gaty we gysga oklar ulanylyp bilner.Rulmanlarda degişli mukdarda ýokary derejeli ýag taýýarlanýar.Möhürli görnüşli podşipnikler, palçykdan goraýan, suw geçirmeýän we syzdyryjy, möhür möhürleri ulanmazdan.